สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยเหมาะกับใคร เปิดข้อมูลสินเชื่อพร้อมรีวิวข้อดี

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip แนะนำเหมาะกับใคร ข้อดี – ข้อเสีย

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อให้สมาชิกข้าราชการได้เข้าถึงเงินกู้มากขึ้น กระนั้นบางคนอยากได้ความมั่นใจถึงความเหมาะสมกับใครที่ควรจะเลือกใช้งาน ข้อดี – ข้อเสียของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง แน่นอนว่าแหล่งรีวิวที่แนะนำดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip ซึ่งเราได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เคยใช้งานจำนวนหนึ่งมาบอกต่อ

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip ใครเหมาะสมกู้บ้าง

ถามถึงสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip ว่าเหมาะกับใคร? จริง ๆ ก็เป็นไปตามชื่อเรียกเลย ก็คือจะเหมาะสมกับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องพิจารณาเรื่องฐานเงินเดือนตามสถานะการทำงานด้วย โดยแบ่งออกเป็น

  • สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยเจ้าหน้าที่ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจที่เงินเดือนมากว่า 30,000 บาท 
  • กรุงไทยอเนกประสงค์เจ้าหน้าที่ราชการ ที่มีสัญญาจ้าง หรือลูกจ้างหน่วยงาน ต้องมีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท

โดยใครมีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จงพิจารณาได้เลยว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะขอกู้แบบไม่สร้างความเดือดร้อน หรือไม่มั่นใจให้กับธนาคารกรุงไทยไปได้

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip มีข้อดี – ข้อเสียอย่างไร

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip มีหลายคนอยากรู้ถึงข้อดี – ข้อเสีย ต้องบอกเลยว่าข้อดีของที่นี่จากหลาย ๆ คนที่แนะนำรีวิววเอาไว้บอกว่า มีความน่าสนใจตั้งแต่วงเงินให้กู้แล้ว สูงสุดเกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนยาวนานถึง 20 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรุงไทยก็ต่ำมาก ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • แบบ Auto Debit ที่ตอ้งจ่ายดอกเบี้ยหลังขอสินเชื่อกรุงไทยแล้วในอัตรา MRR+2.75% กรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะได้เป็น MRR
  • แบบหักเงินจ่ายหนี้ได้ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR+0.75% กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะได้ MRR – 0.75% 

นอกจากนี้ ยังสามารถคํานวณสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยเพื่อเป็นแนวทงในการผ่อนจ่ายผ่านตารางผ่อนสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยที่ระบบออนไลน์มีให้ได้ด้วย แต่ข้อเสียคือการที่กดหนดผู้สมัครเฉพาะข้าราชการ โดยที่มีการแบ่งมาตรฐานเงินเดือนไปอีก ต้องการวงเงินสูงก็อาจจะไม่ได้หากเงินเดือนต่ำ หรือแตะ ๆ ขั้นต่ำ ซึ่งถือว่าน้อยในการขอสินเชื่อกรุงไทย pantip 

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip ทำไมบางคนสมัครไม่ผ่าน

มีหลายคนที่เกิดปัญหาขอสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยไม่ผ่าน เลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น โดยสาเหตุที่มีความคิดเห็นจากสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip พบว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ทำให้ธนาคารไม่มั่นใจ หรือมีเงินเดือนที่ต่ำกว่าเกณฑ์เกินไป และไม่มีเอกสารอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนอีก หรือบางคนสมัครออนไลน์แต่อัปโหลดเอกสารไม่ชัดก็ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ การขอสินเชื่อจึงไม่ผ่านนั่นเอง

ชาว pantip ยังคงเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือหลาย ๆ คนที่เกิดความสงสัยได้อย่างดี อย่างสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย pantip หากใครสงสัยก็ไปสอบถามกันได้ในเรื่องอื่น ๆ พร้อมมีคนรอแสดงความคิดเห็นอยู่ รับรองว่าการตัดสินใจขอสินเชื่อที่นี่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป